Välkommen till Odeum

Odeum är Lunds universitets centralt placerade musikcentrum för studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. Odeum leds av universitetets director musices och har ett flertal ensembler inom sin verksamhet. Odeum bedriver även utbildning i dirigering i samverkan med Musikhögskolan i Malmö.


Tillbaka

Uppdaterad: 2014-10-13

Kontaktinformation

Odeum
Palaestra et Odeum
221 00 Lund

Telefon
046-2227213

Relaterad information
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00