Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om Akademiska kapellet

Akademiska kapellet grundades 1745 för att bidra med musik till universitetets ceremonier och är därmed landets tredje äldsta orkester. Idag är Kapellet Lundastudenternas egen symfoniorkester med ca 70 medlemmar. Dirigent och konstnärlig ledare är director musices Patrik Andersson.

Dirigenten Patrik Andersson dirigerar. Foto.

Kapellet idag

Sedan grundandet har Akademiska kapellet stått för musiken vid professorsinstallationer och doktorspromotioner. Dessutom ger Akademiska kapellet 1-2 gånger per termin symfoniskonserter med symfoniska verk inom Odeums evenemangsserie. Orkestern åker också regelbundet ut på turné och gästar andra universitet i Sverige och utomlands, t.ex. till Kina 2012. Kapellet har även turnerat till Tyskland, Nederländerna, Belgien, England, USA och Italien.

I maj 2014 åkte Akademiska kapellet och Lunds Akademiska Kör för första gången tillsammans på turné till Kalifornien.

Turnéer

1996 München (Tyskland)

1999 Cambridge och London (Storbritannien)

2001 Groningen och Amsterdam (Nederländerna)

2003 Bologna och Forlì (Italien)

2006 Bologna och Forlì (Italien)

2007 Uppsala och Kalmar (Sverige)

2008 Potsdam och Berlin (Tyskland)

2009 Helsingfors (Finland)

2010 Washington, DC och Newark, DE (USA)

2012 Peking, Tianjin, Hangzhou, Shanghai och Suzhou (Kina)

2013 Bryssel och Gent (Belgien)

2014 San Fransisco, Stanford och Los Angeles, Kalifornien (USA)

2015 London (Storbritannien)

Historia

År 1745 beslutades att Lunds universitet skulle få ett ”Capell af Musicanter”. Universitetsstyrelsens motiv var inte bara att förgylla universitets högtider med musik, utan också tanken på att studenterna skulle kunna odla ett musikintresse vid sidan av studierna.

Till ledare utsågs den unge teologistudenten Friedrich Kraus från Jönköping, och tolv stipendieposter inrättades åt kapellisterna. 1748 hade man lyckats utverka pengar till verksamheten, och Kraus utsågs formellt till director musices. Offentliga repetitioner hölls onsdags- och lördagseftermiddagar i Botaniska trädgårdens orangeri, på samma plats som dagens Palaestra et Odeum. Den kapellist som uteblev fick böta 8 öre.

Kammarmusiken dominerade under kapellets första hundra år. Under 1800-talets andra hälft växte kapellet till en orkester som lockade till sig musiker även utifrån universitetet. Repertoaren utökades från wienklassikerna och Mendelssohn till att även omfatta samtida (d v s romantisk) musik. Ett lyft blev tillkomsten av Helgo Zettervalls säregna byggnad Palaestra et Odeum i Lundagård år 1883. I huset fanns gymnastiksal (latinets palaestra) och konsertsal (odeum). Alfred Berg, ledare för Lunds Studentsångförening, var också en uppskattad kapellmästare 1897-1922. ”Fader Berg” var mån om en gemytlig atmosfär och avskaffade de offentliga repetitionerna, men kapellets aktivitet avstannade något. Hans efterträdare Gerhard Lundqvist var director musices i nästan 40 år, och byggde upp både orkester- och kammarmusikverksamheten.

Under 1900-talets sista årtionden växte kapellet, under ledning av Johan Åkesson, till en fulltalig symfoniorkester med dominans av studenter och med stora symfoniska verk på repertoaren. 1996 gjorde kapellet sin första turné, som gick till München. Johan har av efterträdaren Per Ohlsson kallats det moderna Akademiska kapellets fader. På Pers tid tillkom universitetskurser i kammarmusik och orkesterspel. Turnéer gjordes till Cambridge 1999, Nederländerna 2001, och Bologna 2003 och 2006.

Patrik Andersson är sedan 2006 ledare för orkestern och för universitetets musikenhet Odeum. Akademiska kapellet är fortfarande namnet på Lundastudenternas mer än 250-åriga orkester, som framträder vid universitetshögtider och symfoniska konserter.

 

Directores musices vid Lunds universitet (1895-1952 universitetskapellmästare)

 

1748-1780 Friedrich Kraus (1724-1780)

1781-1806 Christian Wenster (1735-1823)

1806-1856 Emanuel Wenster (1785-1856)

1858-1887 Wilhelm Theodor Gnosspelius (1809-1887)

1887-1889 Carl Kempff tf (1831-1901)

1889-1893 Wilhelm Heintze (1849-1895)

1893-1897 Carl Kempff tf

1897-1922 Alfred Berg (1857-1929)

1923-1961 Gerhard Lundqvist (1894-1985)

1962-1972 Sten-Åke Axelson (1906-1988)

1972-1997 Johan Åkesson (f. 1930)

1998-2004 Per Ohlsson (f. 1944)

2004-2005 Mika Eichenholz (f. 1960)

2005-2006 Glenn Mossop tf (f. 1951)

2006- Patrik Andersson (f. 1970)

 

Litteratur

Spelglädje i Lundagård: 250 år med Akademiska kapellet. Red. Greger Andersson. Arlöv: Lund University Press, 1996.