Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Böcker

Kontakta patrik [dot] andersson [at] odeum [dot] lu [dot] se om du är intresserad av att köpa en av böckerna nedan.

Orkesterdirigering

Partituranalys, gestik och ledarskap

av Patrik Andersson

Pris: 200 kr (6% moms inkluderat)
Frakt tillkommer

Omslag Orkesterdirigering

Läroboken är upplagd med ett mindre antal kapitel där aspekter som berör dirigentens olika arbetsområden beskrivs såsom gestik, ledarskap, partituranalys m.m. Texten kompletteras med grafiska figurer och notexempel för att levandegöra och tydliggöra texten.  De teoretiska kapitlen kompletteras med metodiska övningar i ett särskilt kapitel där övningarna hänvisar till sidor i de teoretiska kapitlen. De metodiska övningarna innehåller såväl övningar för eget bruk som övningar att utföra med en ensemble.

Läroboken, som är en kombinerad faktabok/handbok och pedagogiskt material inom ämnesområdet, riktar sig till studenter i ensembleledning och orkesterdirigering inom den västerländska konstmusikaliska traditionen vid våra svenska universitet och musikhögskolor såsom studenter inom en musiklärarutbildning, kyrkomusikstudenter eller studenter med orkesterdirigering som huvudämne på kandidatnivå.
Utgiven på Studentlitteratur.

Orkesterledning  

Ledarskap, gruppsykologi och orkesterkultur i arbetet med orkestern.

av Patrik Andersson

Pris: 150 kr (6% moms inkluderat)
Frakt tillkommer

Bokomslag med foto föreställande valthorn.

Boken beskriver dirigentens ledarskap för orkestern utifrån ledarskapsteoretiska och gruppsykologiska infallsvinklar under kapitelrubriker såsom Ledarskapsorienteringar och ledarskapsteorier, Grupper och gruppdynamik i orkestern, Orkesterkultur och Dirigent och orkester i samspel där dirigentens situationsanpassade ledarskap är i fokus. Den teoretiska texten i kapitlen kombineras med vardagliga exempel från orkestersituationer där den teoretiska texten ges konkretion. Varje kapitel avlutas med en sammanfattning samt en reflektionsdel där läsaren själv, eller i seminarieform, ges möjlighet att ta ställning till ett antal frågeställningar relaterade till texten.

Läroboken riktar sig till studenter i ensembleledning och orkesterdirigering inom en musiklärarutbildning, kyrkomusikerutbildning eller studenter med orkesterdirigering som huvudämne på kandidatnivå. Även för studenter på musikerutbildning som intresserar sig för gruppsykologi i orkestern kan boken tjäna ett syfte.

Patrik Andersson är director musices vid Lunds universitet och lärare i orkesterdirigering vid Odeum och Musikhögskolan i Malmö. Vid Odeum har Patrik Andersson byggt upp en omfattande verksamhet rörande undervisning i orkesterdirigering, inkluderande påbyggnadsutbildningar, sommarkurser och den internationella mästarkursen Lund International Conducting Academy - LICA. Vid Musikhögskolan i Malmö är Patrik Andersson ämnesansvarig och undervisar studenter inom såväl musiklärarutbildningen som musiker- och kyrkomusikerutbildningen. Patrik Andersson har en bred erfarenhet av att dirigera såväl professionella som icke-professionella symfoniorkestrar. Av Patrik Andersson har tidigare läroboken Orkesterdirigering. Partituranalys, gestik och ledarskap utgivits på Studentlitteratur.

Spelglädje i Lundagård.

250 år med Akademiska kapellet

redaktör Greger Andersson

Pris: gratis
Frakt tillkommer

Bokomslag för biken Spelglädje i Lundagård.

Akademiska kapellet har sedan 1745 varit Lunds universitets egen orkester där studenter inom universitetet musicerat i alla möjliga och omöjliga konstellationer. Idag är kapellet en full symfoniorkester, verksam inom musikinstitutionen Odeum, och som konserterar och turnerar till gästande universitet runt i världen. De director musices som verkat som Akademiska kapellets ledare har alla haft skiftande intentioner och ambitionsnivåer. Gemensamt har de fört ett kulturarv vidare samtidigt som de samlat på sig skatter i form av noter och instrument. Denna bok är historien om hur dessa not- och instrumentsamlingar kommit i Akademiska kapellets ägo och hur orkestern och dess director musices utvecklat verksamheten till ett idag levande kulturarv vid Lunds universitet.

Boken Spelglädje i Lundagård, redigerad av prof. Greger Andersson, är rikt illustrerad och består av ett större antal kapitel skrivna av f.d. kapellister samt lärare och forskare inom såväl som utanför Lunds universitet.

Det gränslösas slutenhet. 

Om musik, filosofi och det postmoderna.

av Patrik Andersson    

Boken ges ut på Gidlunds förlag i samverkan med Odeum och kan köpas via sedvanlig näthandel för böcker.

Bokens framsida med målning av Roy Lichtenstein. Illustration.

Har postmodernismen gått ur modet eller är den mer närvarande än någonsin? Det gränslösas slutenhet argumenterar för att det postmoderna alltjämt är levande i vår samtid. Postmodernismen, den slutna gränslösheten, har smugit sig in i kulturens alla prång och dominerar nu hur vi tänker och talar om tillvaron, inte minst det musiska.

Det gränslösas slutenhet riktar sig till en kultur- och musikintresserad allmänhet som vill orientera sig om hur det postmoderna påverkar dagens tänkande om musik, men också till den läsare som mer på djupet vill sätta sig in i postmodernistisk teoribildning.

Speltoken. Hugo Alfvén och rosens klang. 

av Tobias Lund

Boken ges ut på Gidlunds förlag i samverkan med Odeum och kan köpas via sedvanlig näthandel för böcker.

Bokomslag av boken Speltoken. Foto.

Vart är världen på väg? Tonsättaren Hugo Alfvén slog igenom på 1890-talet, i en tid när gamla sanningar utmanades av vetenskapliga genombrott, industrialisering, urbanisering och internationalisering, av religionskritik och ny filosofi, och av sociala och politiska massrörelser. På många sätt liknar den tiden vår egen. Speltoken – Hugo Alfvén och rosens klang gör inte bara klart att Alfvéns musik är långt mera komplex och innehållsrik än vad man ofta har antagit, utan öppnar också ett nytt, musikhistoriskt perspektiv på ett avgörande skede i Sveriges moderna historia.

Tobias Lund är musikvetare verksam vid Lunds universitet, musik- och operakritiker, författare och föreläsare. Speltoken är hans tredje bok, efter doktorsavhandlingen om Franz Schuberts tidiga sånger (2009) och en bok om Eduard Tubin (2011) som han skrev tillsammans med tonsättarens son, Eino Tubin.

Läs mer om Tobias Lund under Odeums personal.

Musik, mening och värde

Filosofiska perspektiv på en värld av eget slag

av Patrik Andersson

Boken ges ut på Gidlunds förlag i samverkan med Odeum och kan köpas via sedvanlig näthandel för böcker.

musik, mening och värde

Hur kan instrumentalmusik i all sin abstrakthet vara så värdefull för många människor när den inte verkar ha någon mening? Instrumentalmusik handlar i huvudsak inte om något eller refererar till något. Ändå upplever många att instrumentalmusik faktiskt har mening. Hur hänger detta ihop? Även om instrumentalmusik skulle visas ha mening av något slag är det inte uppenbart hur en sådan mening relaterar till dess värde. Boken söker svar på frågor som berör musikens mening och värde samt presenterar en översikt av de senaste decenniernas musikfilosofi inom den analytiska traditionen relaterat till frågor om mening och värde.