Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lund Contemporary 2017

Lund Contemporary 2017 arrangerades 3-5 februari av Odeum och Skissernas Museum i samverkan med en rad lokala och regionala aktörer. Under helgen bjöds det på över 20 uruppföranden, bland annat av kompositionsstudenter från Musikhögskolan i Malmö.

Nyskriven musik av huvudsakligen regionala tonsättare varvades med moderna konstmusikklassiker från 1900-talet och framåt i ett varierat program. Interaktionen mellan konstarterna musik och bildkonst var också ett tema för festivalen och där stod Skissernas Museums samling med konst från Världsutställningen i Paris 1937 i särskilt fokus – en världsutställning som starkt präglades av den tidens mörka politiska spänningar. Förutom konserter bjöd Lund Contemporary 2017 även på en föreläsning och en paneldiskussion i ämnen knutna till festivalens tematik. 

Lund Contemporary 2017 blev en stor publiksuccé med 1600 besök totalt. Läs mer på Lunds universitets nyhetssida.

Grafik: Sofia Rydberg. Utsnitt ur Air Fer et Eau av Robert Delaunay
Grafik: Sofia Rydberg. Utsnitt ur Air Fer et Eau av Robert Delaunay

Program:

Fredag 3/2 2017

19.00      Jubileumsmusik med tonsättarmöte

Akademiska kapellet och Lunds akademiska kör framför Hans Gefors rykande färska jubileumsmusik, beställd till universitetets 350-årsfirande 2017. Där ingår kantaten Mänsklighetens sak är vår för kör och symfoniorkester. Medverkar gör även gitarrister från Kulturskolan Lund. Tonsättaren är själv med och presenterar verket och dess olika delar. Solist: Amanda Larsson, sopran. Dirigent: Cecilia Martin-Löf.
Universitetsaulan

Lördag 4/2 2017

10.00        Nyskrivet för orgel
Robert Bennesh, Lunds nytillträdde domkyrkoorganist, framför sentida musik för orgel, bl.a. tre nyskrivna verk från Musikhögskolans kompositionsklass. Konserten är en del av domkyrkans lördagskonsertserie.
Domkyrkan

12.30       Musikalisk rundvandring på Skissernas Museum
Musikerstudenter från Musikhögskolan i Malmö framför musik av musikhögskolans kompositionsklass. Styckena är inspirerade av utvalda konstverk på Skissernas Museum och framförs i direkt anslutning till konstverken i fråga. Musiken fungerar på så sätt som en ”guide” som leder publiken genom museets utställningar.
Skissernas Museum

14.00        Lundapoem med LIMUS
Konsert med LIMUS Young Academy-linje under ledning av Gabriele Katthän. Framförandet av Johan-Magnus Sjöbergs Lundapoem (2012, tillägnat LIMUS) engagerar 14 pianister i omväxlande konstellationer vid två pianon. Därtill uruppförs nyskriven musik från kompositionsklassen vid Musikhögskolan i Malmö, som har vuxit fram i samarbete med de unga pianisterna, samt ett stycke av kompositionslärare Kent Olofsson. Gabriele Katthän berättar om sitt arbete med att involvera musikskoleelever i nyskriven konstmusik.
Kapellsalen, Palaestra et Odeum

15.30       Föreläsning: musik, konst och intermedialitet
Mats Arvidson, docent i musikvetenskap och universitetslektor i intermediala studier, föreläser om intermedialitet och förhållandet musik/bildkonst, bl.a. med utgångspunkt i Världsutställningen i Paris 1937.
Skissernas Museum

17.00        10-10
                 10 körer sjunger 10 nya sånger
Tio körer avlöser varandra i framföranden av beställningsverk som komponerats i samarbete med Körcentrum Syd. Medverkar gör Carolinae Damkör, Machaut Machine, Lunds akademiska kör, Korallerna, Dalby Vokalensemble, Damkören vid Musikhögskolan i Malmö, Schola Cantorums Kvindekor, Petri Sångare, Mixtus Cantus och Lunds Vokalensemble. Uruppföranden av Cecilia Franke, Martina Tomner, Emmy Lindström, Ulrika Emanuelsson, Henrik Dahlgren och Kent Olofsson. Konserten spelas in av Sveriges Radio P2. 
Arrangeras i samarbete med Körcentrum Syd. Plats: Allhelgonakyrkan

Söndag 5/2 2017

12.00        Kammarmusik med Kulturskolan
Konsert med elever från Kulturskolan Lund. Minimalistisk musik för preparerade gitarrer samt sentida kompositioner för stråkkvartett utlovas. Ett helt nyskrivet stycke från musikhögskolans kompositionsklass uruppförs, liksom musik komponerad av kulturskoleleverna själva. Medverkar gör gitarrensemblerna Gitarrvaganza och Galacticos Guitars, samt stråkkvartetten Lunds fyra stråkar. Plats: Skissernas Museum

14.00        Panelsamtal: Nutida musik, vad är det?
En panel bestående av inbjudna tonsättare, musikforskare och representanter från regionens musikliv och kulturinstitutioner avhandlar det breda ämnesområdet ”nutida musik”. I panelen: Martin Q Larsson, ordförande Föreningen svenska tonsättare, Astrid P Hartmann, ordförande KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare), Solfrid Söderlind, dekan Konstnärliga fakulteten i Malmö, Sanne Krogh Groth, lektor i musikvetenskap vid Lunds universitet och redaktör för tidskriften Seismograf, Håkan Carlsson, rektor för Kulturskolan Lund, Johannes Nebel, artistagent och grundare av tidskriften Opus. Moderator: Lennart Stenkvist, f.d. programchef för Malmö symfoniorkester. Plats: Kapellsalen, Palaestra et Odeum

16.00        Musica Vitae och Ruby Hughes
Stråkorkestern Musica Vitae framför ett varierat program tillsammans med den uttrycksfulla engelska sopransolisten Ruby Hughes. Det bjuds på engelsk och rysk repertoar och bland annat framförs musik av brittiske kompositören Huw Watkins, skriven speciellt för Ruby, liksom ryska sånger av Osvaldo Golijov. Violin och musikalisk ledning: Malin Broman.
Arrangeras i samarbete med Musik i Syd. Plats: Skissernas Museum