Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Inom Lunds universitet finns tre institutioner för musik.

Manlig person med fiol. Foto.
Akademiska kapellet. Foto: Kennet Ruona.

Den största, Musikhögskolan i Malmö, utbildar musiklärare, kyrkomusiker och musiker till våra symfoniorkestrar. Vid avdelningen för Musikvetenskap, inom Institutionen för Kulturvetenskaper, återfinns studenter som studerar musikvetenskap, ofta som en del av andra humanistiska studier. Till sist har vi Odeum med sin djupa historiska förankring som härbärgerar universitetets egna körer och orkestrar till vilka det står öppet för alla universitetets studenter att söka. 

Hur har samarbetet fungerat under de gångna åren? Genom ett musikråd, inrättat av rektor på förslag från director musices, träffades under en hel rad av år prefekten för Musikhögskolan, professorn i Musikvetenskap och director musices för att under dennes ledning samtala kring frågor om utveckling och samverkan. 

Universitetets musikinstitutioner samverkar med en rad lokala, regionala och nationella aktörer vid bl.a. festivalen Lund Contemorary, en biennal för samtida konstmusik som arrangeras sedan 2017. 

Odeum har även haft många samarbeten med externa aktörer. Bland dessa finns Sveriges Orkesterförbund, Lunds kommun, Musik i syd, Danska Kapellmästarföreningen, Svenska dirigentföreningen, DR Vokalensemblet och Radiokören i Stockholm. Med dessa aktörer har Odeum genomfört många konserter, föreläsningar och utbildningar. 


Texten är delvis baserad på utdrag ur texten "Musik vid Lunds universitet" ur boken Lunds universitet under 350 år Historia och historier. Björn Magnusson Staaf, Fredrik Tersmeden, Petra Francke (red.). 2016.