Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighetsredogörelse

Odeum vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatsens adress: www.odeum.lu.se
Organisatorisk tillhörighet: Lunds universitet

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om teknisk information nedan.

Vad kan jag göra om jag inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du är i behov av innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via info [at] odeum [dot] lu [dot] se.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Webbplatsen är testad genom stickprov och självskattning (intern testning). Innehåll som inte är tillgängligt:

  • En del länkar uppfyller inte kravet på tydlighet. WCAG 2.4.4 (A)
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade. WCAG 1.4.3 (AA)
  • Det finns filmer som saknar textning. WCAG 1.2.2 (A)
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur. WCAG 2.4.6
  • Det kan finnas formulär som saknar etiketter. WCAG 1.1.1 (A)
  • Det kan finnas bilder där kontraster är otillräckliga.
  • Det kan finnas bilder som saknar adekvat alt-text.

Rapportera brister till oss

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven ber vi dig kontakta oss via info [at] odeum [dot] lu [dot] se.